Samtykkeerklæring sygepl.

Det er lidt omstændigt, men ikke desto mindre et lovkrav, at jeg indhenter dit samtykke.


Samtykke fra dig gælder følgende:

  • selve behandlingen
  • at du er blevet bekendt med bivirkninger 
  • at jeg opretter en journal på dit forløb.


Journalen er selvfølgelig opbevaret sikkert under lås og slå, og jeg er den eneste, der har adgang til journalen. 


I tilfælde af demens, skal værgen underskrive. 


Ved hjemmebesøg medbringer jeg samtykkeerklæringen. Det er derfor ikke nødvendigt, at du udskriver formularen. 

Samtykket kan til enhver tid trækkes tilbage. Samtykkeerklæring hos Akupro.________________________________

Dit navn


Jeg giver hermed frivilligt og informeret samtykke til, at Betina Dyring-Andersen må nedskrive og opbevare journal med mine personlige data og helbredsoplysninger i egenskab af sygeplejerske ved Akupro. 


Alle oplysninger opbevares forsvarligt og aflåst og videregives ikke til andre. 


Jeg har forud for behandlingen modtaget information om behandling inkl. evt. virkning/bivirkning. 

Samtykket er gældende under hele behandlingsforløbet, men kan til enhver tid trækkes tilbage. 
Dato ____________________________


Underskrift______________________