Demens

Demens kommer ofte snigende og er svært for både den ramte og de pårørende. 

Sygdommen ændrer personligheden hos den sygdomsramte.


I starten bliver den sygdomsramte ofte meget vred i "de klare øjeblikke".

I de øjeblikke er den demente bevidst om, hvad vedkommende er gået glip af, samt hvad der er ved at ske. 

Dette er helt forståeligt, men meget svært både for den sygdomsramte og for de pårørende. 


Når først diagnosen er konstateret, har der allerede været et langt udredningsforløb ved læge, scanninger og hospitalsbesøg. 

I ved allerede, at det er en fremadskreden sygdom med tiltagende hukommelssvigt, hvor evnerne til at tage vare på sig selv er nedadgående. 


Jeg kan tilbyde støtte, gåture og aflastning af de pårørende. 


Det vil være et tæt samarbejde mellem pårørende og jeg. 


Billeder og fotoalbum er altid en fordel. Ydermere er interesser fra fortiden såsom dans, musik, bøger el. lign., alt sammen med til, at jeg kan få en god kontakt, og dermed give den demente et værdigt forløb. 


Kontakt mig for yderligere information her.